محدوده‌ی دمای نرمال ماینر چه مقداری است؟

اتوجه به نوع دستگاه ماینر دمای هوای ورودی ماینر باید در محدوده جدولی که در ادامه ارائه شده است باید قرار بگیرد.

گاها این اشتباه که دمای اتاق یا محل نگهداری دستگاه ماینر خنک است باعث عواقب جبران ناپذیری برای دستگاه ماینر به همراه دارد ، حتی اگر دمای اتاق خنک و سرد است، ممکن است دمای هوای ورودی به خاطر تجمع گرد و غبار یا دلایل دیگر خیلی بالا برود . در این صورت برای رسیدن به دمای نرمال ماینر نیاز است که دستگاه گردگیری و تمیز شود.

برای مثال دمای نرمال یک هش برد s9i S در حال کار حداکثر ۸۵ درجه سانتی‌گراد است. هر دمای بیشتر از این مقدار موجب قرار گرفتن ماینر در حالت حفاظت دمای بالا و خاموش شدن اتوماتیک دستگاه ماینر می‌شود.

همچنین، اگر مقدار هش برابر صفر است می‌تواند به علت افزایش دمای نرمال ماینر و حالت حفاظت دمای بالا باشد که باعث شده است ماینر کار نکند. بنابراین دمای نرمال و مناسب برای ماینر حدود  45 – 35 درجه می باشد ، که این عدد برای ماینرهای متفاوت می تواند اندکی متغییر باشد.

توجه داشته باشید که قرار گرفتن مکرر ماینر در حالت حفاظت دمای بالا فوق العاده خطرناک می باشد ، زیرا قطعات الکتریکی دستگاه در بالاترین دمای ممکنه بصورت ناگهانی خاموش و خنک می شوند که این انبساط و انقباض می تواند موجب صدمه شدید به قطعات ماینر شود.

 لازم به ذکر است که بیشتر ماینر‌ها برنامه محافظتی دارند که ماینر را در دمای بالا خاموش می کند. ضمن اینکه برندهای مختلف ، حداکثر دمای متفاوتی برای خاموشی ماینر ها در نظر گرفته اند و هر برندی می تواند در یک دمای مشخص شده دستگاه ماینر را بصورت اتوماتیک خاموش کند.

در زیر دمای نرمال برخی ماینر ها نشان داده شده است.

ماینردما به درجه سانتی گراد
S9 series excl. S9i, S9j, S9-HydroRange: 65 – 115
Chip max  135
PCB max. 90
S9iPCB max. 85
S9j and S9-HydroPCB max. 95
T9 series excl. T9+Range: 65 – 115
Chip max. 135
PCB max. 90
T9+Chip max. 125
PCB max. 95
L3Range: 30 – 85
PCB max. 85
L3+ and L3++Range: 30 – 85
PCB max. 90
D3Range: 35 – 80
PCB max. 85
D5PCB max.85
A3Chip max. 115
PCB max. 85
X3Chip max. 127
PCB max. 80
B3Chip max. 127
PCB max. 80
V9Range: 30 – 70
PCB max. 80
Z9 MiniChip max. 125
PCB max. 80
Z9PCB max. 80
E3PCB max. 65
DR3/DR5PCB max. 85
S15PCB max. 80
S11PCB max. 95
T15PCB max. 80
S17/S17 Pro/T17PCB max. 75
shahabeml
ارسال دیدگاه